PRODUKTDOKUMENTATION

Här kan du ladda ner Tekniska datablad, Säkerhetsdatablad, Prestandadeklaration och CE-märke för Komsols och Ameripolish produkter.


Prestandadeklaration (DoP) och CE-märkning

Våra impregneringsprodukter är CE-märkta, prestandatestade (DoP) och uppfyller europeisk harmoniserad standard: Produkt och system för skydd och reparation av betongkonstruktioner, EN 1504-2 SYSTEM 2+ med produktionskontroll av externt ackrediterat organ.

 

INNERSEAL - Deep Waterproofing

English Swedish German Spanish French Italian Finnish Arabic Korean
Technical Data Sheet (TDS) TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png
Safety Data Sheet (SDS) SDS.png SDS.png SDS.png SDS.png SDS.png SDS.png SDS.png  
Declaration of Performance (DoP) DoP.png DoP.png DoP.png DoP.png DoP.png      
CE-mark CE.png CE.png CE.png CE.png CE.png      

INNERSEAL PLUS - Surface Prot.

English Swedish German Spanish French Italian Finnish Arabic Korean
Technical Data Sheet (TDS) TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png
Safety Data Sheet (SDS) SDS.png SDS.png SDS.png SDS.png SDS.png SDS.png SDS.png    
Declaration of Performance (DoP) DoP.png DoP.png DoP.png DoP.png DoP.png      
CE-mark CE.png CE.png CE.png CE.png CE.png      

TOPSEAL - Water Repellent

English Swedish German Spanish French Italian Finnish Arabic Korean
Technical Data Sheet (TDS) TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png TDS.png
Safety Data Sheet (SDS) SDS.png SDS.png SDS.png SDS.png SDS.png SDS.png SDS.png    
Declaration of Performance (DoP) DoP.png DoP.png DoP.png DoP.png DoP.png      
CE-mark CE.png CE.png CE.png CE.png CE.png      

DEEPCLEAN - Degreaser

English Swedish German

Technical Data Sheet (TDS) TDS.png
Safety Data Sheet (SDS) SDS.png SDS.png SDS.png

CONCLEAN - Limescale remover

English Swedish German

Technical Data Sheet (TDS) TDS.png
Safety Data Sheet (SDS) SDS.png SDS.png SDS.png

COLOR JUICE 3D

EnglishTechnical Data Sheet (TDS) TDS.png
Safety Data Sheet (SDS) SDS.png

SURELOCK Dye

EnglishTechnical Data Sheet (TDS) TDS.png
Safety Data Sheet (SDS) SDS.png

SR2 WB - Stain Protector

EnglishTechnical Data Sheet (TDS) TDS.png
Safety Data Sheet (SDS) SDS.png

3D SP - Stain Protector

EnglishTechnical Data Sheet (TDS) TDS.png
Safety Data Sheet (SDS) SDS.png